Справка

נא להכיר: ישראל

2/Oct/2023

באלו מלים ניתן לסכם את טיב הפרויקט החדש של אודליה דרעי, אחת המשתתפות במהדורה הראשונה של מיזם גאולה. מיזם גאולה – זו יוזמתה המחלקה לעדוד עליה בהצ"ע אשר  שמה לה למטרה פיתוח והכשרה של מנהיגות צעירות בעולם היהודי, לאור דמותה ובהשראתה של גאולה כהן.

אודליה, שייצגה במיזם את צרפת, עברה הכשרה בישראל במטרה להפעיל בארץ מוצאה גישה שנועדה לחזק את הזהות היהודית והציונית. בסיוע פעיל של נציגי המחלקה לעידוד עלייה  בצרפת, אודליה דרעי הזמינה ב-19 בספטמבר לסניף הפריסאי של מרכז האירופי ליהדות (CEJ), רווקים בגילאים  25-35 לאירוע תחת הכותרת "הכרויות, יחסים ונישואין מנקודת מבט יהודית והקמת משפחה במדינה יהודית".  את האירוע הנחתה חוה צרפתי, פרופסור לפילוסופיה ומאמנת אישית. האירוע מתוכנן כראשון מסדרה בת שלושה מפגשים. באולם התאספו יותר ממאה צעירים מכל השכבות החברתיים של קהילה צרפתית ובעלי כל השקפות – החל מחילוניות מוחלטת וכלה בחרדיות. את כולם איחד החשק להקים בית יהודי במגמה להעתיקו למדינה יהודית.

ראשת המחלקה לעידוד עליה בהצ"ע מרינה רוזנברג קוריטני:

בתקנון מיזם גאולה נקבע כי מטרתו – להכשיר ולפתח את כישורי ההנהגה של נשים צעירות בעולם היהודי… ולעודד פיתוח מיזמים חדשניים בהובלת נשים. פרויקט חדש של אודליה דרעי, אתו היא השלימה את פעילותה במהדורה הראשונה של מיזם גאולה עונה לכל האמור במטרות המיזם ולכן, אני קובעת בסיפוק רב, כי אודליה דרעי מקבלת דיפלומה בהצטיינות של מיזם גאולה. אני סמוכה ובטוחה, כי בקרוב תעשנה זאת שאר משתתפות המיזם.