Справка

חגיגה בלונדון

19/Jul/2022

הסיבה לחגיגה הייתה אמתית – סיום שנת הלימודים ב-28 כיתות האולפן, שהמחלקה לעידוד עלייה בהצ"ע מפעילה בבריטניה ואירלנד.

350 התלמידים והמורים התאספו במרכז קהילתי המפואר JW3 על מנת לחגוג ולהתחלק בהתרשמויותיהם משנה"ל שעברה ותכניותיהם לשנה"ל הבאה עלינו לטובה.

את הנוכחים בירכו שגרירת ישראל בממלכה המאוחדת הגב' ציפי חוטובלי, ראש משלחת הצ"ע בבריטניה מר נועם ריף ורכז המחלקה במדינה זו מר דמיטרי מבזוס.

כבוד מיוחד נחלק ל"זקן התלמידים" באולפנים של המחלקה, מר סידני לייטמן, אשר לא מזמן חגג את יום הולדתו ה-98.

כמובן, משתתפי החגיגה נהנו מקונצרט, ריקודים וכיבוד ישראלי מסורתי.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה בהצע מרינה רוזנברג קוריטני

"אנו עדים לעליה מתמדת של אינטרס היהודים באשר הם לבלימוד השפה העברית. יותר ויותר תלמידי האולפנים שלנו ממשיכים את לימודיהם לשנה נוספת ויותר, מפאת גידול משמעותי בכמות המבקשים, מידי שנה נפתחות יותר ויותר כיתות בכל מדינות פועלנו. כל אלה השגינו האמתיים ואנו גאים בהם!

עברי דבר עבריתקבע אליעזר בן יהודה, ואני מאמינה שיהודים שלומדים באולפנינו, חשים יותר ויותר שייכות לגורלו של העם שלהם ולגורלה של המדינה שלהם. כמובן, לימוד השפה העברית מהווה גם כלי עזר משמעותי לקליטה מוצלחת בישראל".