Справка

שיעורי בונוס בצרפת של מהנדס בראשית

3/Dec/2019

בחודש מאי סיפרנו על השליחות בארגנטינה של אחד מיצרני החללית האגדית שלנו, אשר אורגנה ע"י המחלקה לעידוד העלייה. כעת הגיעה תורה של צרפת להיפגש עם אחד מהיזמים והמבצעים של הפרויקט הנועז הזה. אריאל גומז עלה מצרפת ועשה כאן קריירה מבריקה של מהנדס חלל ותעופה. אך טבעי הוא, שהמחלקה ביקשה אותו לייצג את ישראל כמדינת סטרטאפים בפני יהודי צרפת וגם בפני הקהל הרחב של המדינה הגדולה הזו.

המשימה לא הייתה קלה. תוך 9 ימים בלבד (12-21 נובמבר), אריאל גומז ערך 16 אירועים ומפגשים. אלה היו פגישות עם תלמידי בתי ספר, עם סטודנטים, עם מנהיגים וחברים של קהילות יהודיות שונות, עם נציגים רשמיים של רפובליקה צרפתית ועוד, הרצאות בפני סטודנטים לתעופה ובפני העובדים של סוכנות החלל והתעופה הצרפתית, ראיונות לתקשורת וכמובן, שיעורי בונוס לתלמידי האולפנים של המחלקה. לשם כך אריאל סרק את צרפת וביקר בחמש הערים: פריז, שטרסבורג, ניס, מרסי, שוב פריז ולבסוף, טולוז.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני: "לנו ישראלים, קוראים בעשורים האחרונים אומת הסטרטאפים, ואנו גאים בכך. אנו גאים גם בכך, שמלכתחילה, או "מבראשית" קרויים מדינת העולים. העולים מכל רחבי תבל תרמו ותורמים תרומה כבירה בהתפתחותה של המדינה היהודית. הפרויקט "בראשית" – עוד הוכחה לנכונותן של שתי ההדרות הללו. זה גם סטרטאפ נועז, וגם כור ההיתוך של רעיונות, הידע והיכולות אשר תרמו הן ילידי הארץ והן העולים מכל רחבי תבל. אחד מהם – אריאל גומז. אני מודה לאריאל על השליחות המבריקה, במהלכה הוא יצג בגאון את מדינת הסטרטאפים וגם ללא ספק, תרם תרומה ענקית למפעל עידוד העלייה".

בתמונה: אריאל גומז מרצה בפני העובדים של הסוכנות הצרפתית לחלל ותעופה