Справка

מפגש מסכם

3/Jan/2021

בחצי הדרומי של כדור הארץ הסתיימה שנת הלימודים. בארגנטינה, אורוגוואי ברזיל וצ'ילה  תלמידים ומורים של אולפני המחלקה שילבו אירוע חשוב זה עם חגיגות חנוכה.

לפי המסורת, מורים של האולפנים שלנו הפועלים במדינות דרום אמריקה הדוברות ספרדית, נפגשים אחרי חגיגות עם התלמידים על מנת לערוך השתלמות בת 3 ימים ולסכם את שנת הלימודים שהסתיימה ולדון בתכניות לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה. השנה, מסיבות מובנות, השתלמות זו לא יכלה להתקיים, אך המורים לא ויתרו על המפגש שלהם וערכו מפגש משולב. מורים של אולפני המחלקה הפועלים בבואנוס איירס, התכנסו ב"הלל", מוסד יהודי, בו המחלקה מפעילה כיתת אולפן לסטודנטים. מורי האולפנים משאר ערי ארגנטינה ואורוגוואי השתתפו במפגש דרך הזום.

ובכן, זה מפגש המורים שלנו הראשון אחרי שנה שלמה של לימודים ומפגשים דרך המסכים. כמובן, האירוע הסתיים עם אסאדו ללא כולסטרול.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קורטני:

"אני מברכת את 40 המורים ואת 2,500 התלמידים שלנו בארגנטינה ואורוגוואי עם סיום מוצלח של שנת הלימודים כה מאתגרת, ושמחה שהנסיבות אפשרו, אם כי לא לכולם, להיפגש פנים מול פנים – כמובן, עם כל אמצעי הזהירות הנדרשים. כולנו תקוה ששנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, תהיה פורה אף יותר ונפגוש רבים מקרב תלמידי האולפנים שלנו בארץ".