Справка

עלייה, חלום ומציאות

10/יול/2019

סמינרים בשם זה נערכים מידי שנה בארגנטינה על ידי המחלקה לעידוד העלייה מאז שנת 2015. הפעם הסמינר נערך בסוף חודש יוני בעיר רוסריו, ובו השתתפו פעילים צעירם מכל רחבי המדינה קרי, 

מבואנוס איירס, רוסריו, סן חואן, סן לואיס, מנדוסה, סן רפאל, סלטה, קומודורו ריבדביה, פרנה, סנטה פה וקורדובה.

מלבד שליחי המחלקה בארגנטינה

 

בהובלת ההרצאות והחוגים נטלו חלק פעיל שלושה מסבירנים מישראל אשר המחלקה ארגנה את המסע שלהם לארגנטינה – אריאל ספיורקה, יאיר קמינצקי ויהודית פרייסמן.

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג-קוריטני: "בסמינרים אלה בני דור חדש של  הנהגת הקהילות היהודיות מערים שונות מקבלים הן "זריקת מוטיבציה" והן הכלים והידע הדרושים לקבלת ההחלטה הנכונה: הגיע הזמן לחזור הביתה. אני מודה לנציג  הצ"ע בארגנטינה שרגא וילק ולעובדי המחלקה אלכנדרו מילנקובסקי וגררדו טהור  על ארגון והעברת הסמינר, ולחניכי הסמינר אני מאחלת הצלחה בכל אשר יפנו ושפניהם תהיינה נועדות לארץ ישראל".