Справка

פעילות ברשתות חברתיות

10/Nov/2023

אנו מפעילים את הרשתות החברתיות שלנו להפצת הפרויקטים והיוזמות של ההסתדרות הציונית העולמית המיועדים לתמוך ולסייע ככל האפשר למאמץ המלחמתי של מדינת ישראל.