Справка

פוסטרים עם תמונות החטופים

8/Nov/2023

פוסטרים של החטופים מתפרסמים במקומות שונים בערים סאו פאולו וריו דה ז'נרו. פוסטרים מודפסים נתלים בבניינים, תחנות אוטובוס, מעליות במבנים מסחריים. מופצים באופן רחב גם פוסטרים אלקטרוניים. אנו מקווים שהפוסטרים הללו יעלו את המודעות בקרב האוכלוסייה האזרחית.