Справка

מגמת עליה – המהדורה השלישית

15/Jan/2023

מבחן פסיכומטרי – שיאו של פרויקט מגמת עליה. זה היה כבר המחזור השלישי של הפרויקט. מבחנים נערכו ב- 5 בדצמבר ברוסריו ובואנוס איירס

שבארגנטינה.

המיזם מכין את הנבחנים לעתיד אקדמאי במדינת ישראל. יותר מ- 100 צעירים בני 16-22 ממספר מדינות אמל"ט נרשמו לתוכנית: מלבד ארגנטינה עצמה, היו גם מועמדים מאורוגוואי, אל סלבדור, הונדורס ומקסיקו .

הרציאונל של קיום קורס ומבחן בספרדית הוא בכך, שאי אפשר להתקבל ללימודים אוניברסיטאיים בישראל ללא ציון דרוש במבחן פסיכומטרי. הבחינה בישראל זמינה רק בעברית או באנגלית, ללא אפשרות להיבחן בספרדית או בצרפתית. לכן, מגמת עלייה היא התוכנית שמביאה את האפשרות להיבחן בארגנטינה בספרדית ובאישור מאל"ו (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה), אשר הקצתה

שליחיה מיוחדים שנסעו לארגנטינה על מנת להשגיח על טוהר המידות של המבחן .

מי שקיבלו את ההחלטה להצטרף למגמת עלייה זכו לגשת לבחינה הפסיכומטרית בספרדית ועם קורס עברית אינטנסיבי בחינם במטרה להגיע לישראל עם יותר ידע בשפה .

לרגל הצלחתה של גרסתו הספרדית של המיזם, הוא "תורגם" גם לצרפתית, והשנה מבחנים פסיכומטריים יערכו בשפה זו בצרפת.

ראשת המחלקה מרינה רוזנברג קוריטני :

אנו מספקים לבני נוער יהודים את הכלים המעשיים ביותר: גם הכנה לקורס פסיכומטרי בספרדית, גם את המבחן עצמו, וגם שיעורי עברית אינטנסיביים. הצעירים הנפלאים הללו יוכלו כעת לעלות ארצה ולהתחיל את לימודיהם כאן. אנו מאחלים לכל הנבחנים הצלחה ומחכים להם בישראל !