Справка

עברית בלי הפסקה

27/Jun/2018

כאשר שנת הלימודים הסתיימה בהצלחה בכל כיתות אולפן של המחלקה לעידוד העלייה בחצי הכדור הצפוני ותלמידים ומורים שם חגגו את האירוע זה (וכמובן סיפרנו על כך), אזי בחצי הכדור הדרומי שנת הלימודים באולפנים של המחלקה בשיאה.

להלן אוסף תמונות קטן המתעד את הפעילות המבורכת של האולפנים של המחלקה בארגנטינה. התמונות צולמו במהלך חודש יוני. לאלה מאתנו שגרים בחצי הכדור הצפוני אולי ייראה קצת מוזר שבתמונות רואים היטב תאורה חשמלית הפועלת במלוא עוצמתה, פה ושם אפשר לנחש כי מבעד החלונות חשוך ותלמידים ומורים לובשים לבוש חם. אין זה פלא, בהתחשב בעובדה כי בחצי הכדור הדרומי חודש יוני תואם חודש דצמבר בחצי הכדור הצפוני.

ובכן, סיפור בתמונות.

בתמונה: לימודים בכיתת אולפן של המחלקה במרכז יהודי "בעלי תפילה" בבואנוסאיירס.
על הלוח עם הסמלים של המחלקה ושל הצ"ע רואים היטב את השם ""Olim Be-Ivrit (עולים בעברית). תחת שם זה פועלות כל כיתות אולפן של המחלקה בארגנטינה ושם זה אולי מתאר באופן מיטבי את ייעוד המחלקה לעידוד העלייה ואולי אף של הצ"ע כולה.

בתמונהקבוצת התלמידים באולפן של המחלקה במרכז "בית סקופוס" בעיר רוסריו

בתמונהבשיאו השיעור בכיתת אולפן של המחלקה ליד ביה"ס "בית" בבואנוסאיירס

בתמונהשיעור בכיתת אולפן אינטנסיבי בקהילת "עמיחי" בבואנוסאיירס. כאן לומדים הסטודנטים המתכוננים בקרוב לבקר בישראל במסגרת פרויקט תגלית. יצוין כי מדובר במקרה נדיר ואולי אף יחיד של שיתוף פעולה של הפרויקט תגלית עם גוף אחר. המוניטין שצברו אולפני המחלקה לעידוד העלייה של הצ"ע גרם לרכזי התגלית בבירת ארגנטינה לפנות למחלקה לעזרה, ונענינו לפנייה זו בשמחה. השאר תיאום תכניות הלימוד, לו"ז וכיו"ב היה כבר עניין טכני. עוד דוגמה מבריקה של שיתוף פעולה פורה בין הגורמים והמוסדות הציוניים.

בתמונההשיעור הראשון בכיתת אולפן אשר המחלקה פתחה זה עתה ליד מועדון הספורט היהודי הגדול בארגנטינה "סוסיידד הבראיקה ארהנטינה". את השיעור מוביל השליח של המחלקה לעידוד העלייה בבואנוסאיירס אלכנדו מלינקובסקי

בתמונה: שיעור בכיתת אולפן של המחלקה במרכז יהודי "סנטר יוניון ישראל" בעיר קורדובה