Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 16–23 מרץ

29/Mar/2022

תמונה: The ceremonies of the first Maccabiah in 1932

25 מרץ 1934 – הוועד הפועל הציוני מתכנס בירושליםלראשונה בתולדותיו. עד כה התכנס אך ורק בחוץ לארץ.

26 מרץ 1924 – עולים ארצה חיים נחמן ביאליק ואשתו מניה. בונים את ביתם בתל אביב.

26 מרץ 1979 – ישראל ומצרים חותמות על הסכם שלום ביניהן, לאחר משא ומתן ממושך.

27 מרץ 1946"ליל וינגייט" בתל אביב. התנגשות חזיתית בין הבריטים לאלפי מפגינים יהודים, המתעתדים  לקבל את פניה של ספינת המעפילים "וינגייט" בחוף העיר.

28 מרץ 1932 – בתל אביב נפתחה המכביה הראשונה, בה השתתפו 390 ספורטאים יהודים מ-18 מדינות.

29 מרץ 1923 – נוסדה חברת החשמל לישראל על ידי פנחס רוטנברג.

30 מרץ 1936 – נפתחת תחנת השידור של ממשלת מנדט. משדרת באנגלית, בעברית ובערבית. השידורים העבריים נקראים "קול ירושלים". הם נקלטים בכל רחבי הארץ וגם במדינות המזרח התיכון ובחלק מארצות אירופה. שמחה גדולה על שלעברית ניתנה בימה רדיופונית חשובה וקבועה.

31 מרץ 1925 – ייסוד עפולהעיר חקלאיתתעשייתית בלב עמק יזרעאל. שמה הראשון "עיר יזרעאל". מתוכננת להיות העיר הגדולה בארץ.