Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 16–23 יוני

23/Jun/2022

תמונה: Wikimedia

16 יולי 1933 –  ד"ר חיים ארלוזורוב, ראש המחלקה המדינית בסוכנות היהודית, נרצח בטיילת תל אביב.

16 יולי 1960 – ישראל מודיעה באופן רשמי על הפעלתו של הכור הגרעיני בנחל סורק.

17 יולי 1931 – הקונגרס הציוני הי"ז מתכנס בבזל. עימות חריף בין ראשי התנועה הרוויזיוניסטית לרוב הקונגרס, בנושא "המטרה הסופית". הרוויזיוניסטים תובעים לקבל לאלתר החלטה התומכת ב"מטרה הסופית" של הציונות, דיינו קמת מדינה יהודית בארץ ישראל. משנדחית תביעתם הם עוזבים במחאה את הקונגרס. ד"ר חיים ויצמן אינו נבחר כנשיא ההסתדרות הציונית העולמית – מחיר תמיכתו בבריטים. במקומו – נחום סוקולוב. ד"ר חיים ארלוזורוב בן ה-32 נבחר לראש המחלקה המדינית. *

18 יוני 1918 – הבריטים מאשרים הקמת גדוד נוסף – מס' 40 – במסגרת הגדודים העבריים שבצבאם. יגויס ממתנדבים מארץ ישראל.

20 יוני 1914 – נולדה המשוררת זלדה (שמה המלא – שיינה-זלדה שניירסון, נפטרה בשנת 1984).

20 יוני 1948 – האניה "אלטלנה" מגיע לחופי ישראל ועוגנת בנמל תל אביב.

21 יוני 1942 – כוחות הגרמנים כובשים את טוברוק שבגבול מצרים. איום פלישתם של הנאצים לארץ ישראל.

22 יוני 1941 – גרמניה הנאצית פולשת לשטחה של בריה"מ.

23 יוני 1907 – ועד "אחוזת בית" פונה לקרן הקיימת, באמצעות ד"ר רופין, ומבקש הלוואה גדולה כדי לממן באמצעותה הקמת 60 בתים ראשונים בשכונה חדשה מחוץ ליפו.