Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 16–23 מאי

22/May/2022

Photo: Jewish demonstration against White Paper in Jerusalem on 22 May, 1939 / Wikimedia

16 מאי 1948 – חיים ויצמן נבחר לנשיא הראשון של מדינת ישראל.

17 מאי 1939 – ממשלת בריטניה מפרסמת "ספר לבן" על בעיית ארץ ישראל. מסמך עויין ביותר למדיניות הציונית והתנערות בריטית מהצהרת בלפור.

18 מאי 1939 – היישוב היהודי, כמעט כאיש אחד, מוחה נגד ממשלת בריטניה ו"הספר הלבן". מאות אלפים משתתפים בהפגנות סוערות.

18 מאי 1950 – ראשיתו של מבצע עלייה מוטס חדש: עזרה ונחמיה. תוך שנה יועלו במסגרתו 120 אלף יהודי עיראק.

19 מאי 1936 – נפתח נמל בתל אביב, לאחר שהבריטים נתנו את הסכמתם בעקבות השבתת הנמל ביפו על ידי כל עובדיו הערבים.

21 מאי 1910 – באספה כללית של תושבי שכונת "אחוזת בית" מתקבלת ההצעה להחליף את שם השכונה ל"תל אביב" בעקבות ספרו של הרצל אלטנוילנד, ששמו העברי ניתן לו על ידי המתרגם נחום סוקולוב.

22 מאי 1943 – צנחן ראשון מבין עשרות שהוכשרו מקרב אנשי היישוב לפעול מאחרי קווי האויב הנאצי באירופה הכבושה מוצנח ביוגוסלביה. בעקבותיו יבואו עוד 11.

22 מאי 1945 – מפלגת הלייבור בבריטניה, השותפת בממשלת האחדות הלאומית בראשות וינסטון צ'רצ'יל, מאמצת בוועידתה שנתית החלטה פרו-ציונית. קרואת להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

23 מאי 1939 – מבצע התישבותי חסר תקדים, כחלק ממאבק נגד מדיניות הספר הלבן: שבעה ישובים חדשים עולים על הקרקע, חמישה מהם במתכונת "חומה ומגדל". ההגנה והאצ"ל מתחילים לפעול נגד הבריטים ופוגעים בחודשים הבאים במתקנים ממשלתיים. ראשית המאבק האנטי-בריטי החמוש.

23 מאי 1960 – ישראל מודיעה כי "המוסד" הישראלי איתר את הצורר הנאצי אדולף אייכמן בארגנטינה, והביאו לארץ.