Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 1–7 ינואר

6/Jan/2022

Photo: Negev Brigade during Operation Horev

1 ינואר 1900 – הברון רוטשילד מודיע על הפסקת פעילותו בארץ ישראל והעברת הטיפול במושבות לחברת יק"א (ביידיש יידישע קאלאניזאציע אסאציאסיע, בתרגום לעברית: "החברה היהודית להתיישבות") היא חברה שהוקמה על ידי הברון מוריס הירש בשנת 1891, במטרה לסייע ליישובם של יהודים פליטי האימפריה הרוסית באמריקה ובעיקר במושבות הברון הירש בארגנטינה. תדהמה בארץ וראשיתו של משבר כלכלי ממושך.

1 ינואר 1907 – בקלן, גרמניה, מופיע הגליון הראשון של העולם, שבועון ההסתדרות הציונית העולמית בעברית, לצד הדי ולט בגרמנית. עורכו הראשון הוא נחום סוקולוב. העיתון מופיע בעשרות השנים הבאות בגרמניה, ברוסיה, באנגליה ומ-1935 עד סגירתו ב-1950 – בירושלים.

1 ינואר 1928 – נכנסת לתוקפה חוקת כנסת ישראל שאושרה על ידי ממשלת המנדט. זוהי המסגרת החוקית לארגונו של היישוב היהודי בארץ ישראל וממנה נגזרות פעולות מיסודותיו העיקריים: אספת הנבחרים, הוועד הלאומי, הרבנות הראשית והקהילות בערים וביישובים.

2 ינואר 1918 – נציגי היישוב מהשטח שנכבש על ידי הבריטים מתכנסים ל"אספה מכוננת". מניחים את היסוד למה שייקרא בעתיד "אספת הנבחרים".

2 ינואר 1927 (כ"ח בטבת תרפ"ז) – נפטר הסופר והעורך חד העם (שמו האמתי: אשר גינצברג). אבי "הציונות הרוחנית". בן 71. הובא למנוחות בתל אביב.

3 ינואר 1919 – פגישה נוספת בין ד"ר חיים ויצמן, המנהיג הציוני והאמיר פייצל מראשי "המרד הערבי". השניים מגיעים להסכם בין שתי התנועות הלאומיותהיהודית והערבית. פייצל מקבל את הצהרת בלפור וויצמן מבטיח סיוע לערבים בפיתוח ארצותיהם.

3 ינואר 1965 – פעולה ראשונה של ארגון מחבלים בשם פת"ח, שהוקם מספר חודשים לפני כןנסיון לפגוע במוביל המים הארצי.

6 ינואר 1930 – בתל אביב קמה מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י) – האיחוד שתי מפלגות הפועליםאחדות העבודה והפועל הצעיר. תעמוד בראש היישוב והמדינה קרוב לחמישים שנה.

7 ינואר 1949 – תם והוכתר בהצלחה מבצע "חורב" בנגב. צה"ל סילק את המצרים מהשטחים שתפסו בארץ ישראל (למעט רצועת עזה).

7 ינואר 1975 – בישראל מציינים את עליית העולה המאה אלף מבריה"מ, מאז ראשית גל העלייה מארץ זו, בשלהי שנות השישים.