Справка

מעולה לעולה כוחנו עולה

15/Jun/2021

ברכות לצוות המחלקה לעידוד עליה  בהסתדרות הציונית העולמית ולד״ר שכטמן ברכה והצלחה!!!

להלן רשיון לעסוק ברפואה שקיבל תלמיד שלמד באולפן שלנו בארגנטינה. הוא כותב "שלום, הצלחתי, אני עכשיו רופא מוסמך בישראל, ד"ש ותודה לכולם, מקווה להיות השראה לכל הרופאים באולפן".