Справка

טקס הענקת הפרס GOLDEN GOLDA בניו-יורק

5/ינו/2020

טקס הענקת הפרס הזה היווה אירוע מרכזי בתנכית ביקורה בארה"ב של ראש המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברגקוריטני, אשר עליו מסופר בנפרד.

כידוע, הפרס GOLDEN GOLDA הוענק ע"י המחלקה לעידוד העלייה בהצ"ע לנשים אשר תרמו תרומה מיוחדת למפעל הציוני, עידוד עלייה וחיזוק הקהילות היהודיות שלהן. טקס הענקת הפרס נערך בארה"ב זו בפעם השנייה (הראשון נערך בשנת 2016), וסך כל עד כה נערכו ברחבי העולם שבעה טקסים אלה (שאר החמישהבאנגליה, ברזיל, צרפת ופעמיים בארגנטינה).

ביקורה הנוכחי של מרינה רוזנברגקוריטני בארה"ב נערך בימי חנוכה, ואך סמלי הוא כי הטקס GOLDEN GOLDA בניויורק חל על ערב הדלקתו של נר החנוכה הרביעי קרי, אמצעו ושיאו של חג האורים. הטקס התקיים באולם המפואר של בית הכנסת אוהל דוד ושלמה אשר בטיילת החוף בברוקלין.

את הטקס כיבדו בנוכחותם דמויות בולטות בקהילה היהודית של ניויורק, נציגים של מוסדות השלטון העירוניות ושל מדינת ניויורק וכמובן הנציגים של מדינת ישראל והמוסדות הציונים, בין השאר:

– הקונסול הכללי בניויורק השגריר דני דיין

– חבר מועצת העיר חיים דייטצ'

– ציר הקונגרס חכים ג'פרי

– חבר האסיפה הכללית של מדינת ניויורק סטיבן סמברוביץ'

– שמחה ליבוביץ, שליח הצ"ע בארה"ב ועוד.

בשנת 2019 בארה"ב בפרס GOLDEN GOLDA זכו:

Phyllis Greenberg Heideman הנשיאה של מצעד החיים העולמי. פיליס זכתה בפרס בקטגוריה Global Leadership in Zionism  על תרומתה לחיזוק מעמדה בעולם ובארה"ב של מדינת ישראל ולחיזוק התודעה היהודית בקרב יהודי העולם כולו.

Sanna Ezri, הבמאית הראשית של התאטרון Master Theater בברוקלין, בקטגוריה Award for Outstanding Community Engagement על תרומתה המיוחדת לפעילות התנדבותית בקהילת היהודים דוברי הרוסית בניויורק ולחיזוק הקשרים התרבותיים בין קהילות יהודיות בעולם.

Zlata Razdolina, המלחינה הישראלית הדגולה, בקטגוריה Award for Cultural Excellence.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברגקוריטני: "קשה למצוא מלים על מנת להביע את תודתנו לנשים הדגולות הללו. הענקה להן הפרס GOLDEN GOLDA היא סמל צנוע של הוקרתנו לתרומתן הכבירה לעם היהודי ולמפעל הציוני. אני רוצה להודות גם לכל מי שכיבד בנוכחותו את הטקס הנפלא הזה וכמובן לאנשי הצוות שלנו בארה"ב אשר הכינו אותו ושאר אירועים נפלאים שהייתה לי הזכות ליטול בחם חלק במהלך ביקורי בארה»ב".