Справка

ערב לכבוד צברים בניו-יורק

19/Nov/2019

כידוע, צבר מזמן הפך לאחד הסמלים של הציונות ושל ארץ ישראל – למרות שצמח מדברי זה הנו "תושב" חדש יחסית בארץ האבות. צברים צומחים כאן כמה מאות שנים "בלבד" – אחרי שבדרך לא ידועה זרעיהם הגיעו הנה מיבשת אמריקה. אך כעת הם התאספו בשבעת המנים קרי, לסמלים "המקוריים" תרתי משמע של ארץ ישראל והטבע שלה.

על זה ועל דברים מעניינים רבים אחרים מסופר ונדון בני-יורק במהלך הערב אשר יזמו והעבירו השליחים של המחלקה בחוף המזרחי של  ארה"ב תחת כותרת "ציונות וטבע של ארץ ישראל". הערב נערך עבור קבוצת הנשים הציוניות המתכוננות לעלייה בליווי ובסיוע של נציגי המחלקה. כפי שניתן לראות בתמונה, במהלך העבר נערכה גם סדנת היצירה, בה המשתתפות הכינו במו ידיהן את עציצים המקוריים של  הצברים.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני: "הקשר ההדוק והבלתי נפרם בין הציונות לבין הטבע של ארץ ישראל הנו ברור ולא ניתן לספק. לכן אני מברכת את השליחים שלנו בחוף המערבי על היזומה המעניינת והתורמת למפעל עידוד העלייה. אני קוראת לכל המשתתפות של האירוע הזה ולכל אלה שלמדו ו/או לומדים כעת באולפנים שלנו ברחבי תבל לתרום לשימורם ושיקומם של אוצרות הטבע במדינה היהודית ולטעת עץ משלהם בארץ ישראל בחורשה "עולים בעברית". הפרטים נתן למצוא באתר של המחלקה במהדורה המוקדשת לפרויקט זה".