Справка

מדע על הר – עידוד עליה עם פרופסורים באווירה בלתי-פורמלית

11/Apr/2022

ב-7 באפריל התקיים בפריז האירוע הפרונטלי הראשון מאז תחילת המגיפה: אירוע "מדע על הבר" – בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן.

במסגרת כנס ננוטכנולוגיה שהתקיים בפריז ב-UPC הגיעה לפריז משלחת מכובדת של מדענים, בהם פרופ' עדי סלומון מבר אילן וד"ר מרטין אוהיים מה-CNRS, אשר סיפרו על המחקרים שלהם. האווירה הייתה נינוחה ומאוד בלתי פורמלית. פרופ' ג'ררדו ביק, יליד ארגנטינה שעבד ולמד בצרפת, סיפר על העלייה שלו, על הסטודנטים שהגיעו אליו להתמחות או לימודי המשך – והחליטו בעקבות כך לעשות עליה.

כחמישים איש הגיעו לשמוע את האורחים מישראל. חלק מהסטודנטים הגיעו מלווים בהוריהם כדי לשמוע על הלימודים בארץ ומהן האפשרויות שעומדות בפניהם. המיקום שנבחר – בלב פריז, ברובע שבו מרוכזות רבות מהאוניברסיטאות – תרם רבות לאווירה הכללית בכלל ולהצלחת האירוע בפרט.