Справка

נגד הבידוד והסוגר Social Club עברית

25/Jun/2020

השבועון Jewish Chronicle – הוותיק והנחשב ביותר בעולם יהודי כולו – פרסם כתבה על היוזמה החדשנית של המחלקה לעידוד העלייה:

עברית SOCIAL CLUB נגד הבידוד והסגר

כל מי שנאלץ הקיץ לוותר על הביקור בישראל, יכול כעת להתנחם ולו באפשרות נוספת להרחיב את הידע בעברית – הודות ליוזמה מרעננת של המחלקה לעידוד עלייה בהסתדרות הציונית העולמית – ישיבות מקוונות של המועדון "עברית SOCIAL CLUB".

המועדון מאפשר לכל אלה שיש להם ידע ולו בסיסי בעברית, להשתתף פעמיים בשבוע בדיונים בלתי פורמליים במגוון רחב של הנושאים.

רכזת הפרויקטים של המחלקה לעידוד עלייה סיוון עצמון: "המחלקה מפעילה בבריטניה יותר מ-30 כיתות אולפן, בהן יהודי בריטניה רוכשים ידע לא מבוטל בעברית. אם זאת, המועדון "עברית SOCIAL "CLUB מהווה תוספת מאוד חשובה ומרעננת לפרויקט זה. היזמה הזו מאפשרת לתלמידינו לתקשר בסביבה נוחה, חופשית ולא-פורמלית באווירה יצירתית וידידותית יותר".

הנושאים הנדונים במפגשים של המועדון כוללים נסיעות, תרבות, מוזיקה, הומור יהודי, מטבח ישראלי ועוד. הדברים עוזרים לאנשים לראות את לימוד השפה מזווית אחרת לגמרי. התגובות שאנו מקבלים, נלהבות למדי".

נציג הצ"ע בבריטניה יצחק זוננשיין: "הזמנים לא קלים הולידו גם יוזמות מרעננות וחשובות כגון מועדון זה, הרצאות דיגיטליות, אירועי תרבות ועוד. אנו רוצים להמשיך ולפתח את כל אלה לטובתה של קהילת יהודי בריטניה ".

סנדי מאן ממנצ'סטר, "חבר המועדון" מן המניין: המועדון נותן אפשרות מעולה "לצלול עמוק" אל תוך השפה העברית, לטבול את עצמך בה וגם ללמוד המון דברים חדשים על התרבות הישראלית. חשוב גם שלא כמו ישראלים רבים, המורה מדברת אתנו לאט יותר, וזה בונוס חשוב"!

חברת המועדון האחרת, ג'וי ברגר: "המפגשים במועדון עזרו לי להרחיב באופן משמעותי את אוצר המילים ולהעמיק את הבנת השפה העברית. ברעיון עצמו ובכל מפגש של המועדון הושקעה עבודה רבה מאוד, ולכן ברצוני להודות לולמחלקת עידוד עלייה על כך שמועדון זה הופעל בבריטניה במהלך התקופה הקשה הזו, כשאני כמו רבים אחרים, כלואיה במשך זמן רב כל-כך".

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג קוריטני:

"הפרויקט מלכתחילה נועד להיות כלי תקשורת "בינקהילתי" ואף בינלאומי קרי, התכוונו להפעיל אותו בכל מדינות פועלנו. כמובן, כשהשקנו את הפרויקט בצרפת בדצמבר אשתקד במסגרת שבוע העברית, לא תיארנו שהוא יהווה גם כלי "פריצת הבידוד" שנכפה על כולנו. על כל פנים, דברי תודה שנאמרו על ידי חברת המועדון שלנו בבריטניה – זו אות הוכרה יקרה מאוד עבורנו. אנו יוזמים דברים, פועלים ביצירתיות ובמסירות, ואני שמחה שפירות מאמצינו מתקבלים בברכה על ידי אלה שלמענם פועלת המחלקה".