Справка

המסר מאת ויויאן אייזן

14/Nov/2023

ויויאן אייזן, דיפלומטית ישראלית בחירה שקיימה ביוני השנה את סבב ההרצאות והמפגשים עם תלמידי האולפנים שלנו במסגרת הפרויקט שיעור בונוס של המחלקה לעידוד עלייה, שלחה את המסר שלה בשפה הפורטוגזית. היא הסבירה, מה בדיוק קרה ב-7 באוקטובר.