Справка

ביער רוחמה נטעה חורשה חדשה ושמה "עולים בעברית"

17/Apr/2019

בטקס צנוע אך חגיגי, המחלקה לעידוד העלייה בהסתדרות הציונית העולמית בשיתוף פעולה עם קק"ל פתחה ב-15 אפריל פרויקט חדשני "חורשה עולים בעברית". הפרויקט נועד לחזק הקשר והזיקה לישראל בקרב בוגרים ותלמידים של אולפני עברית של המחלקה ברחבי התבל.

 המחלקה לעידוד עלייה מקיימת פעילויות רבות ומגוונות בקרב יהודי התבל במטרה לעודד אותם לעלות לישראל. בין הפעילויות מרכזי הכנה לעלייה (אולפנים) באנגליה, צרפת, בלגיה, ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי, ארצות הברית, וקנדה. מדי שנה נפתחות כ-250 כיתות חדשות ובהן לומדים יותר מ-3000 תלמידים. ב-3 שנים האחרונות נפתחו יותר מ-750 כיתות עם כ-10,000 תלמידים. רוב התלמידים והבוגרים מחפשים דרכים לחיזוק הקשר שלהם לישראל ושוקלים עלייתם ארצה בהווה או בעתיד.

הפרויקט החדש בא להגביר את זיקתם של תלמידים ובוגרים של אולפני המחלקה לישראל, לבנות גשר נוסף בינם לבין מולדת האבות, ליצור נקודות יחס נוספות בישראל ואשר כל אלו יגבירו את הרצון  לעלות לישראל ולהשתקעות בה.

בנוסף, התמקדות הפרויקט בשטח מדברי בדרום הארץ ובסמוך לגבול עם חבל עזה, תחבר את לומדי עברית אל האקטואליה הישראלית ותעניק להם תחושה של שותפות אמת עם העם היושב בציון. כידוע, עקב "טרור הבלונים" נפגעו ואף נכחדו באש עצים ומטעים רבים באזור עוטף עזה, והמחלקה בשיתוף פעולה מלא עם קק"ל נרתמה למפעל שיקום יערות באזור זה וחושקת לרתום אליו גם תלמידי האולפנים שלה באשר הם.

אחרי "נקודת הזינוק" של הפרויקט  ראשת המחלקה מרינה רוזנברג-קוריטני ואנשי צוות המחלקה ערכו נטיעה של מספר העצים הראשונים בחורשה עתידה לקום. בהמשך, המחלקה יחד עם קק"ל תפיץ קול קורא לכל תלמידים ובוגרים של האולפנים לטעת עץ ביער רוחמה בחורשה ייעודית ושמה "עולים בעברית" ולקבל תעודה על כך וכן הזמנה לבקר בחורשה. בעוד כשנה בקרוב לט"ו בשבט שנת 2020, יתקיים טקס מרכזי של נטיעת החורשה, בו ישתתפו בין השאר בוגרי האולפנים של המחלקה אשר כבר עלו לארץ.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג-קוריטני: "היום אנו יחד עם קק"ל פותחים עוד פרויקט חדשני וחשוב. אנו סמוכים ובטוחים שתלמידי האולפנים שלנו באשר הם ירתמו לפרויקט זה לתפארת ארץ ישראל, עם ישראל באשר הוא והמדינה היהודית השוכנת בציון".