Справка

מצעד הזדהות עם ישראל בוושינגטון הבירה

15/Nov/2023

עובדי המחלקה לעידוד עליה בהצ"ע ותלמידי אולפניה היו גאים ליטל חלק פעיל במצעד הזדהות עם ישראל הנערך בוושינגטון הבירה ב-14 נובמבר 2023.

זה היה אירוע היסטורי במלוא מובן המלה. המצעד נערך ברחבת "קניון הלאומי" ובו השתתפו כ-300,000 איש. בקרבם בלטה נוכחות פעילה של נציגי מההסתדרות הציונית העולמית וארגונים יהודיים גדולים אחרים, בתי ספר ומוסדות יהודיים מרחבי ארה"ב. כולם באו בהמוניהם על מנת למסור לעולם כולו מסר חד-משמעי: אמריקה עומדת איתנה לצידה של מדינת ישראל!

אנו מודים לתחנת הרדיו  Freedom FM שאיתו שיתפנו פעולה על מנת לשדר את האירוע בשידור חי ולתרגם את כל הנאומים והקולות הקהל לאלפי אנשים שפתם המדובר היא הרוסית.

כולנו ביחד, הרמנו את הקול על מנת לקרוא לכל העולם כולו: תמכו בישראל, לחמו באנטישמיות ושחררו את החטופים!