Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 15-8 באוקטובר

12/Oct/2021

8 אוקטובר 1918 – במוסקבה נוסד תיאטרון "הבימה". מ-1931 פועל בארץ ישראל. ב-1958 מקבל מעמד של "תיאטרון לאומי".

9 אוקטובר 1945 – פעולה גדולה ראשונה של תנועת המרי. כוח פלמ"ח פורץ למחנה המעצר הבריטי בעתלית ומשחרר למעלה מ-200 מעפילים, שהבריטים התכוננו לגרש מהארץ.

10 אוקטובר 1906 – ההסתדרות הציונית פותחת ביפו "לשכת מודיעין" בראשותו של עולה חדש מרוסיה מנחם שיינקין. מעניקה מידע כלכלי למתעניינים בעליה. העלייה לארץ מתגברת, ומגיעים כמה אלפים, ביניהם חלק מאנשי העלייה הראשונה שירדו ועלו שוב בעלייה השנייה.

12 אוקטובר 1936 – הערבים מסיימים את השביתה הכללית ואת פעולות הטרור. נפתחת תקופה של רגיעה יחסית שנמשכת קרוב לשנה.

13 אוקטובר 1898 – הרצל עוזב את וינה בחשאי ויוצא לתורכיה ולארץ ישראל, כדי להיפגש עם הקיסר הגרמני וילהלם השני בנסיון לגייסו כדי שישפיע על סולטאן  התוכרי להתייחס בחיוב לפרויקט הציוני.

14 אוקטובר 1973 – יוזמת אנואר סאדאת ובהתנגדות המטה הכללי המצרי, פותח צבא מצרים במתקפה לאורך כל חזית התעלה כדי לנצל את הצלחותיו הראשוניות במלחמת יום הכיפורים. בקרב השריון של ה-14 באוקטובר נבלמת המתקפה המצרית במחיר של כ-250 טנקים מצריים.

15 אוקטובר 1998 – בחוות ואי במרילנד, ארה"ב, נערכת "ועידת פסגה" ישראלית-פלסטינית בחסות הנשיא קלינטון. מושג הסכם חדש בין תניהו לערפאת לקידום תהליך השלום.