Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 8–14 פברואר

12/Feb/2022

8 פברואר 1982 – הכנסת מציינת בישיבה חגיגית מאה שנה לעלייה הראשונה.

10 פברואר 1949 – מנורת שבעת הקנים, בעיצוב האחים שמיר, נבחרת כסמל מדינת ישראל

11 פברואר 1986 – אסיר ציון הנודע ביותר, נתן (אנטולי) שרנסקי משוחרר מהכלא הסובייטי, לאחר פעילות בינלאומית ממושכת לשחרורו, בראשותו של רעייתו, אביטל. עולה מיד לישראל וזוכה כאן לקבלת פנים ממלכתית.

12 פברואר 1886 – בסנקט פטרבורג החלה הופעת "היום", עיתון יומי ראשון בעברית

13 פברואר 1931 – הבריטים מנסים לרכך את מהלומת "הספר הלבן" של פספילד. ראש הממשלה רמזיי מקדונלנד משגר איגרת להסתדרות הציונית ובה הוא חוזר על התחייבות בריטניה בהתאם להצהרות בלפור. ויצמן חוזר בו מהתפטרותו.

14 פברואר 1896 – בווינה מופיע (ברגמנית) הספרון "מדינת היהודים", ששם השמנה הוא: נהסיון לפתרון מדיני של שאלת היהודים. עוד באותה שנה הוא מתורגם לעברית, לאנגלית ולשפות נוספות. רוב התגובות שליליות, אך הרצל אינו נבהל.