Справка

תולדות הציונות ומדינת ישראל: 17–23 אפריל

19/Apr/2022

תמונה: מרד גטו ורשה

19 אפריל 1903 – פוגרום בקישנייב. יותר מחמישים יהודים נהרגו, מאות פצועים ונזק עצום. זעם וזעזוע ברחבי העולם היהודי. בעקבות הפוגרום: התגברות הגירה יהודית מרוסיה לארצות הברית ובמידה פחותהלארץ ישראל.

19 אפריל 1920 – בחירות לאספת הנבחרים הראשונה של היישוב היהודי בארץ ישראל.

19 אפריל 1943 – בגיטו וארשה פורץ מרד נגד הגרמנים

20 אפריל 1953 – ישראל חוגגת חמש שנים להקמתה. לראושנה מחולקים בה פרסי ישראל.

23 אפריל 1903 – הרצל נפגש בלונדון עם שר המושבות צ'מרבליין, שחזר מביקור ממושך באפריקה המזרחית. השר מעלה בפניו את האפרשרות להתיישבות יהודית באוגנדה (למעשה, חלק מקניה). הרצל מצדד בהתיישבות "בפלשתינא או בקרבתה".