Справка

חורף חם של רכז המחלקה לעידוד העלייה בארגנטינה

11/פבר/2018

לאלה מאתנו אשר גרים צפונה מקו המשווה זה נשמע מוזר, אך לתושבי ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ורוב מדינות אמל"ט חודשי ינואר-פברואר הנן תקופת החופש הגדול.

הדבר נכון לרובם ככולם, אך לא לאלכנדרו מילנקובסקי –  הרכז של המחלקה לעידוד העלייה של הצ"ע בארגנטינה. בפניו בחודשים אלו –  הרף הפסקה בפעילותן של כיתות יותר מ-30 כיתות האולפן אשר המחלקה מפעילה  ברחבי מדינה ענקית זו – מלאכה מרובה.

בינואר אלכנדרו נטל חלק פעיל בהכנה וניהול שבעת מחנות קיץ, בהם התאספו מכל רחבי ארגנטינה (ולא רק!) עשרות יהודים צעירים, חברי תנועות נוער שונים. הפעם יחד עם תלמידים של בתי ספר למחנות אשר פעלו תחת הסיסמה "מנהיגות צעירה ועלייה" באו בוגרים ומדריכים של תנועות הנוער הציוניות קרי, החבר'ה בגילאים  18-25. אחדים מהם מתכוונים לעלות ארצה בזמן הקרוב, חלק מתכוונים לעת עתה להישאר בארגנטינה ויש גם אלה ששוקלים לעלות אחרי סיום הלימודים לתואר ראשון.

עצם רשימת תנועות הנוער אשר השתתפו בפעילות המחנות מעידה על ססגוניות ותסיסה של החיים היהודיים בארגנטינה:

הנוער הציוני 

הבונים דרור

השומר הצעיר

עץ חיים

החלוץ למרחב

עולם ביחד

ישראל הצעירה

לא פחות מרשימה "ומייצגת" (קרי, מכסה את כל שטחה של ארגנטינה הענקית – ולא רק כאמור) גם רשימת הערים, מהן באו החבר'ה הצעירים:

 בואנוס איירס, פרנה, סן סלבדור, קונקורדיה, קונספסיון דל אורוגואי, בסבילבסו, גואלגואיצו, וישגואי., רוסריו, רסיסטנסיה, קוריינטס, מר דל פלטה, סלטה, חוחוי, פוסדס, טוקומן, לה פלטה, לומס דה זמורה, קטמרקה, ריברה, סנטה פה, ברילוצה, קומודורו, מנדוסה, סן לואיס, סן חואן,וקורדובה ואף מונטוידאו (בירת אורוגוואי).

כל זה מעיד כאמור על כך, שבפני אלכנדרו וחבריו המייצגים את המחלקה לעידוד העלייה מלאכה מרובה, והם יחזרו עליה ביתר שאת מיד עם תום החופש הגדול באולפנים של המחלקה.

הישר כוח!