Справка

אירוע מדהים של קהילת ״המשפחה״

31/ינו/2018

אירוע מדהים של קהילת ״המשפחה״ עם הקרנת סרט על שחרור ירושלים, ברכות של ראש המשלחת של הסתדרות הציונית העולמית אסתר סרוק והופעתו של ישראל סרוק. כמאה משתתפים, הורים וילדים נגעו בהיסטוריה של מדינת ישראל ובירתה ירושלים.