Справка

ונקובר: ערב הזדהות יהודית וציונית עם מבטא רוסי

7/פבר/2018

אירוע משמעותי ומרשים כולל קונצרט אמנים, הקרנת תכנית אודיו-ויזואלית על השיגיה של מדינת ישראל ודברי בכרה מפי שליחיה של המחלקה לעידוד העלייה של הצ"ע נערך ב-3 פברואר 2018 בוונקובר. האירוע הוקדש בראש ובראשונה לציון שנת ה-70 למדינת ישראל והוכן ונערך על ידי המחלקה לעידוד העלייה בשיתוף פעולה הדוק עם הקהילה המקומית של יהודים דוברי הרוסית. באירוע השתתפו יותר מ-500 איש.

נכון להיום אוכלוסיית היהודים דוברי הרוסית בעיר קנדית זו מונה כ- 60-65 אלף איש. רוב מוחלט של יהודים אלה תומכים במדינת ישראל ומעוניינים לשמור על  קשר הדוק עמה. לרובם ככולם יש קרובי משפחה ו/או חברים קרובים בארץ.

בדברי ברכה שנשמעו בערב חשוב זה נזכר גם עוד תאריך – הרבה פחות חשוב בתולדות עם ישראל, אך חשוב דיו בתולדות קהילת היהודים דוברי הרוסית המקומית – 10 שנים לפועלה של תחנת הרדיו שלהם – רדיו  "VERA " ("אמונה" ברוסית). רדיו "VERA " היא תחנת הרדיו היחידה המשדרת ברוסית בעיר וסביבתה ומעניין כי הרף הימצאותה בוונקובר אוכלוסייה גדולה של דוברי רוסית לא יהודים, זוהי תחנה שמזדהה עם קהילת היהודים דוברי רוסית דווקא.

ראשת המחלקה לעידוד העלייה מרינה רוזנברג קוריטני: "אני מברכת את הנציגים שלנו בצפון אמריקה ואת קהילת היהודים דוברי הרוסית בוונקובר על עריכת אירוע כה מרשים ומוצלח אשר מהווה עוד הוכחה לכך כי עלינו על דרך המלך, והגשרים אשר אנו בונים מגשרים בין קהילות יהודיות בכלל ובין יהודים באשר הם בפרט וזה כמובן חשוב מאוד".