Справка

שנת הלימודים החדשה בריו

14/מרץ/2018

אחרי סן פאולו שבה האולפנים של המחלקה לעידוד העלייה החלו לפעול עוד בסוף פברואר, ב-6 במרץ החלה ברגל ימין שנת הלימודים החדשה גם בריו דה ג'נירו.

יותר מ-150 תלמידים החלו ללמוד ב-7 כיתות האולפן שפעולות במסגרת בית ספר "לייסין(4 כיתות בסניף "בוטפוגו" ועוד 3 בסניף "ברה", סך כל כ-150 תלמידים). בחום מעל 30 מעלות ואחרי יום עבודה אורך התלמידים באים ללמוד. צעירים, מבוגרים, סבים, אימהות, דתיים וחילונים יושבים ביחד עם מטרה אחתלדבר עברית.