Справка

מדינת ישראל בת 70 – ואנחנו חוגגים לה – בעברית!

9/אפר/2018

עיתונאית ישראלית בחירה רינה מצליח בפנייתה לתלמידי האולפנים של המחלקה לעידוד העלייה של ההסתדרות הציונית העולמית: מדינת ישראל בת 70 – ואנחנו חוגגים לה – בעברית!

 פנייתה של רינה לתלמידי האולפנים שלנו מדברת בעד עצמה, אך לטובת כל אלה שרק מתחילים ללמוד עברית באולפנים של המחלקה לעידוד העלייה של הצ"ע ברחבי תבל, החלטנו להוסיף לתשדיר זה תמליל קריאתה ולהוסיף כמה מילות הסבר.

ראיון התחרות המדוברת נולד כהמשך של שיתוף פעולה פורה בין ראש המחלקה לעידוד העלייה של הצ"ע מרינה רוזנברג-קוריטני ולבין רינה מצליח. במסגרת שת"ף זה רינה השתתפה בפרויקט מוצלח של המחלקה "שיעור בונוס" והופעותיה בפני תלמידי האולפנים של המחלקה לעידוד העלייה של הצ"ע בצרפת בקיץ אשתקד נחלה הצלחה רבה. כעת, לקראת חגיגות שנת ה-70 למדינת ישראל, המנחה של התכנית "פגוש את העיתונות" פונה לקהל הצופים לא שגרתי (עבור התכנית המדוברת) בקריאה נרגשת. להלן תמליל הקריאה: מדינת ישראל בת 70 – ואנחנו חוגגים לה – בעברית!

שלום רב לכל לומדי העברית באולפנים של המחלקה לעידוד עלייה בהסתדרות הציונית העולמית. לרגל חגיגות השבעים למדינת ישראל, אנו מזמינים את כל לומדי העברית באולפנים של המחלקה לעידוד עלייה, הצ"ע,  להשתתף בתחרות מיוחדת – המוקדשת רק להם!

במסגרת התחרות, יתבקשו התלמידים לכתוב ברכה מיוחדת למדינת ישראל; הברכה  צריכה להיות מיוחדת, יצירתית, והכי חשוב – בעברית! אז קדימה, לעבודה!

נוסיף עוד שמחברי הברכה הזוכה, יתארחו בתכנית הטלוויזיה של רינה מצליח מחברת החדשות, ערוץ 2 – ישראל,  לראיון חגיגי ובמהלכו גם יקריאו את הברכה שכתבו.