Справка

שיעור פתוח בטולוזא

24/נוב/2017

בהמשך לסיור המיוחד עם העיתונאית רינה מצליח, ערכה אתמול (14/11) המחלקה לעידוד עלייה שני מפגשים משמעותיים בקהילה היהודית בטולוז: את המפגש הראשון ערכה רינה עם תלמידי כיתות האולפן שמפעילה המחלקה בטולוז. במהלך המפגש שנשא אופי מאוד אישי, שמעו המשתתפים על סיפורה האישי ועל זוויות מעניינות בעבודתה. חשוב לציין כי התלמידים עשו מאמץ ניכר לערוך את השיחה בעברית, דבר שהעצים את החוויה עבור כולם. במסגרת חלק השאלות והתשובות, נשאלה רינה בתור עיתונאית שהעברית היא מעין כלי-עבודה בשבילך : מה בעצם השפה העברית עבורך, וענתה בזו הלשון: ״העברית עבורי היא הכל! – הזהות שלי, ההסטוריה שלי, האהבה שלי, וכל מה שאני בעצם! עברית זה אנחנו- היהדות, התנ״ך והתרבות. רק בישראל מדברים עברית ולכן אני לא יכולה לחשוב על מקום לגור בו , פרט לישראל!״

המפגש השני נערך באולם הכנסים במרכז הקהילתי הגדול של הקהילה ואליו הגיעו חברים רבים מהקהילה. במהלך המפגש שהתנהל בצורת דיאלוג בין גב' מצליח לבין המשתתפים, ניתן היה להתרשם מהבקיאות הרבה של חברי הקהילה בכל החדשות מישראל – הן המדיני-בטחוני והן הפוליטי ומהדאגה הכנה לאחדות החברה בארץ ולהמשך שיגשוגה. בין המשתתפים שמחנו לראות את מורות האולפן שלנו ואת ראשי הארגונים השונים בקהילה – נשיא הקונסיסטואר, ראש הפונד-סוסיאל ומנהלי הקהילה רפורמית בטולוז.   לכל המשתתפים היה חשוב להביע את תודתם על פעילות המחלקה בעיר ועל כך שאנו נותנים חשיבות להגעה לכל הקהילות ולא מסתגרים עם הפעילות רק באיזור פריז.   בשולי האירוע, נוצר קשר מעניין עם ראש ארגון רופאי העור בצרפת במחשבה משותפת לפעילות מיוחדת לרופאים של חשיפה לישראל ועידוד עלייה.