Справка

עוד נקודה על מפת הפעילות של המחלקה

4/Jul/2019

ראשת המחלקה לעידוד עלייה מרינה רוזנברג-קוריטני :

ובכן, הוספנו עוד נקודה על מפת הפעילות של המחלקה שלנו – מיאמי, פלורידה.

בראש ובראשונה, אני רוצה לומר מספר מלים חמות על מנהיגה הצעיר והדגול של קהילת היהודים דוברי-הרוסית בעיר הזו. במידה רבה דווקא הוא גרם לכך שקהילה גדולה זו חייה חיים תוססים וחבריה מגלים רצון לא רק לקבל מקהילה אלא גם לתרום לה ככל יכולתם.

הרב אלכס קלר שולט באופן חופשי (ברמת שפת אם) בשלוש שפות – רוסית, עברית ואנגלית. אך לא ידע בשפות היא המעלה העיקרית שלו. לרב Alexander Kaller  יש כשרון נדיר למצוא בקלות שפה משוטפת – תרתי משמע – עם כל יהודי אשר הוא, ללכד סביבו אלפי אנשים, לעניין אותם בחיי הקהילה.

התחלנו לשתף פעולה עם הקהילה הנפלא הזו ועם מנהיגה. הפוטנציאל בשת"פ זה הנו גדול, קהילת יהודים דוברי הרוסית במאימי מונה כ-25 אלף נפשות. בעיר כבר נפתחה כיתת אולפן הראשונה של המחלקה, ערכנו יחד עם הרב קלר הסמינר המוקדש לשפה העברית ככלי חשוב לביטוי העצמי של כל יהודי אשר הוא . אני בטוחה ששיתוף פעולה שלנו עם קהילה זו יניב פירות ברוכות ורבים מחברי הקהילה יגיעו למסקנה המתבקשת: הכי טוב ליהודי להיות בבית, והמקום הכי טוב לבית יהודי היא ישראל.