Справка

הביקור של פרופ 'גוסטבו מש, רקטור אוניברסיטת חיפה בארגנטינה

5/אפר/2018

הרקטור של אוניברסיטת חיפה פרופ' גוסטבו מש, במסגרת ביקורו בארגנטינה, נפגש ברוסריו עם יותר ממאה יהודים צעירים במועדון היהודי אוס"ר. הפגישה היוותה פרי יזמתה של המחלקה לעידוד עלייה והשליח שלה ברוסריו חררדו טחור.

פרופסור מש – מומחה לסוציאולוגיה בעל שם עולמי ומתמחה בתחום טכנולוגיות וחברה, בדגש על סייבר וחברה, תרבות האינטרנט בקרב צעירים, סיפר על המגמות החדשות בלימודים האוניברסיטאיים בישראל וכמובן על הישגיה של ישראל בתחום הטכנולוגיה המתקדמת ושילובה בחיי החברה הישראלית.