Справка

בשים דגש על נשים וצעירים

1/דצמ/2017

בין התאריכים 23-28.11.17 קיימה המחלקה לעידוד עלייה מספר פעילויות משמעותיות בקרב קהילות היהודים דוברי הרוסית בניו יורק. המחלקה הרכיבה משלחת ייחודית אשר כללה מספר דמויות נשיות בולטות, כל אחת בתחום עשייתה: ביטחון, מדע, חברה ומדינאות.
נשים אלו מייצגות הצלחה ומופת בפעילותן הציונית תוך מתן השראה לסיפורי עלייה מוצלחים שלהן ושל משפחותיהן. האירועים נחלו הצלחה רבה וזכו לתגובות מתלהבות מצד המשתתפים.

במסגרת מתן הדגש לעידוד עלייה בקרב הצעירים ב-26.11.17 המחלקה בשיתוף פעולה עם ארגוןRAJE  (RUSSIAN JEWISH AMERICAN EXPERIENCE) ערכה בברוקלין אירוע בו השתתפו כ-150 צעירים נלהבים. האירוע היה בנוי משני חלקים: הראשון, הצגה בפני הצעירים של מגוון המסגרות אותן ייצגו חברי המשלחת. החלק השני והמרכזי, נשא אופי של שיח בלתי אמצעי עם הצעירים. במהלכו, התערבבו חברי המשלחת עם הנוכחים וקיימו שיחות רבות ומגוונות שבמרכזן –  מדינת ישראל ואפשרויות החיים בהנקודת שיא מרגשת מאוד, הייתה הכרזתם הפומבית של כמה מהצעירים על בכוונתם לעלות לישראל בתקופה הקרובהפעילים נוספים הצהירו ששוקלים לעלות לישראל בשנים הקרובות.

ב27.11.17  נערך אירוע ראשון מסוגו, בו הוענקו אותות הוקרה ל-9 נשים ציוניות מישראל ומארה"ב הפועלות ביומיום שלהן למען עלייה וקליטה. אותות ההערכה הוענקו על תרומה משמעותית וייחודית בתחומים שונים ועל הישגיהן יוצאי הדופן בתחומים אלו.

את הערב החגיגי הנעימו הופעות אומנותיות ומרגשות של ילדים מקומיים ששרו בעברית (!).

במהלכו ניתנה הזדמנות ל– 180 הנוכחים לקיים שיחות בלתי פורמליות ולהחליף דעות ורעיונות לקידום העלייה והקליטה. הערב המרגש הסתיים בשירה משותפת של ההמנון הלאומי – "התקווה" . האירוע היה פיילוט ראשוני ובכוונת המחלקה להפוך אותו למסורת שתתקיים בכל שנה ובהשתתפות קהלים רבים ומגוונים.

בנוסף לאירועים הנ"ל, לקחה משלחת עידוד העלייה חלק פעיל באירועים החגיגיים לכבוד 70 שנה לכ"ט בנובמבר.