Справка

שנה חדשה אתגר חדש

27/фев/2018

הלילות של יום שלישי כבר לא יהיו אותו דבר בקהילה CIP 

הלילות של יום שלישי כבר לא יהיו אותו דבר בקהילה Congregação Israelita Paulista) CIP  —  הקהילה  הישראלית בסאופאולו). מעתה השפה העברית תישמע בה ביתר שאת.

 בית כנסת CIP   שייך לאיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ולתנועה היהודית המסורתית באמריקה לטנית הנו בית הכנסת הגדול והפעיל בקרב בתי כנסת בעיר ובמובנים רבים הואהוא מסמל את היהדות בעיר ענקית זו.

לא בכדי המחלקה לעידוד העלייה של הצ«ע פעלה על מנת לפתוח דווקא במרכז יהודי זה את האולפן שלה, וביום שלישי שעבר (20 פברואר 2018) בשעה טובה החלה שנת הלימודים 2018  בין כתלי מרכז קהילתי CIP.

האירוע היווה המפגש הראשון והמרגש של מספר התלמידים עם אלףבית העברי ועם צלילים עבריים, המוזרים בינתיים לאוזנם של דוברי פורטוגזית. בשביל חלק התלמידים השיעור הראשון באולפן החדש היווה מפגש לא פחות מרגש עם זיכרונותיהם של פעם.

כך או אחרת יש כל סיבות שבעולם לקוות כי מעתה הלימודים בימי גבאולפן ב— CIP  ישנו באופן משמעותי את חייהם ותודעתם של התלמידים ויהוו ציון דרך חשוב בתולדות יהדות ברזיל.