Справка

שיעור פתוח מאת רינה מצלח

21/Jun/2018

אתמול (13.11.17) ערכה המחלקה לעידוד עלייה, אירוע עידוד עלייה ייחודי במרכז הקהילתי של ניס, צרפת. במרכז האירוע, התקיים מפגש עם העיתונאית הישראלית הבכירה – רינה מצליח. במהלך ההרצאה, סיפרה מצליח את סיפור חייה המרגש, החל מהשנים הראשונות לאחר עליית המשפחה ארצה והחיים במעברה, דרך הקצונה והתארים האקדמיים ועד למעמדה כיום בעולם התקשורת.   במהלך ההרצאה, נחשפו המשתתפים להסתכלות מרתקת על החברה בישראל לכל רבדיה, דרך ניתוח חברתי ופוליטי ייחודי ובכל בשילוב סיפורים מעניינים "מאחורי הקלעים" של עולם התקשורת והפוליטיקה".  רינה אף נתנה דגש מיוחד לחשיבות הקשר בין קהילות התפוצות לעם בישראל, על מעשה העלייה ובמיוחד על חשיבות לימוד העברית כגורם מאחד וחשוב כהכנה ובסיס לחיים בישראל.  חשוב לציין כי בין המשתפים היו גם מורי האולפנים שלנו בניס שאף הגיעו עם כמה מתלמידיהם. בסיום, הודה לה נשיא הקהילה על דבריה וכן למחלקה לעלייה של הצ"ע על ההגעה לקהילתם וביקש עוד פעילויות המשך מסוג זה.  // הייתה זו הרצאה ראשונה מתוך סדרת הרצאות של גב' מצליח בצרפת שיזמה ראשת המחלקה, גב' מרינה רוזנברג-קוריטני שגייסה לשם כך את גב' מצליח שנענתה בשמחה לאתגר החשוב. בהמשך השבוע צפויים עוד מספר מפגשים בטולוז ובפריז.