Справка

ירושלים של זהב" בבואנוס-אירס"

22/Jul/2018

הזמרת ואשת תקשורת ישראלית פופולרית אירינה קילפין באה לסיבוב הופעות בארגנטינה. מלכתחילה, סבב הופעותיה תוכנן כאירוע תרבותי "כללי" קרי, קהל יעדו היו כל אוהבי מוסיקה וזמר במדינה זו. אך אירנה פשוט לא יכלה לא לנצל הזדמנות זו ולא להופיע בפני יהודי ארגנטינה על מנת לספר להם את הסיפור חייה המרתק ולשיר להם את מיטב השירים בעברית כולל כמובן ירושלים של זהב האגדי. לכן פנייתה של אירנה למחלקה לעידוד העליה של הצ"ע הייתה צעד טבעי ומבחינת המחלקה אך טבעי היה לעשות כל הדרוש על מנת לאפשר לאירנה להופעי בפני קהילת יהודי בואנוסאיירס במסגרת הפרויקט "שיעור בונוס" (אשר במסגרתו ידוענים ישראלים מופיעים עם סיפוריהם בפני קהילות יהודיות ברחבי תבל). ראש המחלקה מרינה רוזנברגקוריטני פנתה לשליח המחלקה בארגנטינה אלכנדרו מילנקובסקי בבקשה לארגן בשביל אירנה שיעור בונוס כאמור והדבר נעשה בצד הכי טוב.

ב-20 בפברואר האולם המרכזי של הארגון היהודי מבואנוס איירס "לדור בדור" התמלא עד אפס מקוםמאות יהודים באו להקשיב לאירנה, הן לזמר הנפלא שלה בעברית יידיש וספרדית והן לסיפור חייה המרתק. אירינה עלתה ארצה מסן פטסבורג , עברה את כל התלאות של עולה חדשה והגיעה הודות לכישרונותיה לצמרת עולם האמנות והתקשורת בישראל.

הקהל הריע לאירנה לאורך כל המופע שלה והודה למארגנים על ערב נפלא.