Справка

בית סקופוס רוסריו

22/Jul/2018

בית סקופוס רוסריואחת מהתאחדויות סטודנטים יהודיות הגדולות ברוסריועיר שלישית בגודלה בארגנטינה ומרכז אקדמאי חשוב של מדינה זו. לקראת שנת הלימודים החדשה השליח של המחלקה לעידוד העלייה גררדו טהור ערך מפגש עם פעילי התאחדות הנ"ל על מנת לדון בתכניות לשנה"ל ובפעילות משוטפת למען קירובם סטודנטים יהודים ליהדות וחשיפתם ולאמת על מדינת ישראל.

פעילות בקרב סטודנטים יהודים בפרט ובקמפוסים ברחבי תבל בפרטאחד הכיוונים האסטרטגיים של המחלקה. ראש המחלקה מרינה רוזנברגקוריטני בירכה את הסטודנטים היהודים בארגנטינה לרגל שנת הלימודים החדשה והביעה תקווה כי במהרה נתראה עם רובם ככולם בכיתות האולפן של המחלקה, ואחר כךבמדינת ישראל בתור עולים חדשים.